Phân tích diễn biến giá tiêu  (trong thời điểm hiện này) và định hướng cho thời gian tới 1. Về IPC : ipc chĩ là web đăng giá không phãi là nơi định giá tiêu như các sàn kochi ( ấn độ) việc này cũng là điều tốt và điều hại ( tốt giá thị trường quốc tế dc niêm yết rõ ràng , giúp dân định hình giá / hại : nơi thao túng giá của việt nam (việt nam quyết định giá source = VSPA). 2. Cá mập : diễn biến đã thấy rõ sự thao túng mạnh mẽ của cá mập( Các công ty xuất nhập khẩu) chĩ trong thời gian ngắn giá giãm tăng chóng mặt,chiêu bài này đã bị phãn ngược lại khi người dân bán ra nhõ giọt(do điều tốt của IPC) khiến việc đáp ứng đủ số lượng cho thời gian xuất khẫu trỡ nên cấp bách hơn. Thay vì giãm giá với biên độ hẹp 1k/ ngày ( sẽ tốt hơn cho cá mập) , giá giãm đến 5-10-20k / ngày , động tác này quá lộ liễu không tác động được đến tâm lý người dân. 3. Người dân : ngưỡng tâm lý 200k/k đây là mốc quan trọng để dân bán hàng ồ ạt ( Ngưỡng này sẽ quyết định thế nào để tối ưu hóa lợi nhuận ( bán ½ hay bán hết hay ôm hàng – sẽ nói rõ hơn) 4. Có hay không sự mâu thuẫn giữa VSPA và NON VSPA ( các cty cnk k thuộc hội hồ tiêu Vn) khi giá dc điều chĩnh tăng hôm qua 5. Nói đi cũng nói lại ,  Các công ty xuất nhập khẩu  dang lo lắng hơn bao giờ hết  ( khi giá vận tãi tăng cao, và giá tiêu tăng k kịp trỡ tay) việc thao túng giá nhằm giãm nguy cơ thua lỗ nặng cũng là điều dễ hiễu nhưng cũng là 1 phần của cuộc chơi 6. Film hay chỉ ở đoạn kết