Chống thấm mái , sân thượng

Chuẩn bị cho trận  Việt Nam – Thailand mồi đã được chuẩn bị cho khách quý, khách mời Minh – Hà